Yükleniyor

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

SEÖS ürünleri için lütfen tıklayınız.

Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları

Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri

Proses Optimizasyon Çözümleri

Proses optimizasyon ürünleri için lütfen tıklayınız

TİTAŞ


Çevre ve Proses Analiz Sistemleri

Faaliyet Alanlarımız


Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri

Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri


%100 customer satisfaction Delivering projects in accordance with the program and technical specifications. Maximum productivity,…

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri


%100 customer satisfaction Delivering projects in accordance with the program and technical specifications. Maximum productivity,…

Proses Analiz Sistemleri

Proses Analiz Sistemleri


%100 customer satisfaction Delivering projects in accordance with the program and technical specifications. Maximum productivity,…

Hakkımızda


TİTAŞ, 1986 yılından bu yana çevre kirliliği ölçüm cihazları ve iş güvenliği cihazları konusunda Ankara merkezli olarak hizmet vermektedir.

TİTAŞ A.Ş., çevre kirliliği ölçüm cihazları ithalatı ve satışı konusunda çalışmaktadır. İthal edilen cihazların montaj, bakım, onarım, kullanıcı eğitimi gibi satış sonrası hizmetleri de şirket bünyesindeki uzman teknik kadro tarafından sağlanmaktadır. Teknik hizmet bölümü ayrıca, mühendislik hizmetleri de vermekte, tek tek cihazlardan oluşan sabit ve gezici ölçüm istasyonları kurmakta, her uygulamaya göre özel baca gazı analiz sistemleri tasarlamakta ve monte etmektedir. TİTAŞ A.Ş.'nin ürün listesi aşağıda verilmiştir.

TİTAS A.Ş. Türkiye’de çevre sektörünün ihtiyaçlarına hitap eden, sektörün öncü firmalarından biridir. Kamu ve özel sektördeki güçlü ortaklıkları ve sektöründeki derin bilgi ve tecrübesi sayesinde, sürekli değişen dünyanın taleplerine ayak uydurabilen bir firmadır.

TİTAŞ Şirketler Grubunun diğer bir şirketi olan TİTAŞ İş Güvenliği Ltd. Şti., iş güvenliği ve işçi sağlığı teçhizatı konusunda ithalat ve satış yapmaktadır. Satışı yapılan cihazların montaj, bakım, onarım, kullanıcı eğitimi hizmetleri yine şirket bünyesindeki teknik elemanlar tarafından verilmektedir.

TİTAŞ Grup; DIN EN ISO 9001: 2000 standartlarına göre Kalite Yönetim sistemini kurmuş ve uygulamıştır. TİTAŞ Grup 2004 yılında ISO 9001:2000 sertifikasını TUV’den almıştır.

Başlıca Ürünlerimiz


Torba filtreler, kartuş filtreler, siklonlar ve proses kurutucularından sonra endüstriyel yığınlarda yüksek kalitede emisyon…

Endüstriyel yığınlar halinde torba filtreler yasal onaylar gerek olmayan, kartuş filtreler, siklon ve süreç kurutucular,…

Elektrostatik çökelticiler ve filtrasyon sistemleri olmayan yığınlardan sonra emisyonları ölçmek için uygun bağımsız çapraz…

ATEX / IECEx kapsamında Kategori 1 sertifikalı ürün, zorlu tehlikeli bölgelerde gösterge emisyon eğilimi ve ölçümü için…

Tehlikeli bölgede ve yüksek basınçlarda kuru işlemlerde gösterge emisyon eğilimi ve ölçümü için kullanılır. Süreç trend…

Kartuş filtreleri, siklonlar vb.sonrası filtre emisyonlarını izlemek için kontrolör tabanlı filtre toz sızıntısı monitörü…

Torba ve kartuş filtrelerinin durumunun uzaktan izlenmesini sağlayan dijital olarak ağa bağlı, çok bölmeli bir torba izleme…

Silolarda ve kaplarda seviyeyi ölçmek için radar sensörüdür. 120 m'ye kadar olan silolar için kullanılabilir. Malzemenin…

Dolum sinyali bastırma ile kuru dökme katıların temassız tespiti için mikrodalga bariyeridir. Toz eski bölgelerinde kullanılabilir.

Kaplarda, borularda veya oluklarda kuru dökme katıların temassız tespiti için mikrodalga bariyeri. Güvenilir dolum seviyesi…

Serbest düşüşte veya pnömatik sistemlerde kullanılan katılar için sürekli hız ölçüm cihazıdır. Bu tip taşınmalarda granüller…

Tam kesit versiyonunda hız ölçümü yapılır. Dikkatli malzeme taşımacılığı için tüp versiyonunda sürekli hız ölçümü. Serbest…

Kuru dökme katılarda sürekli nem ölçümü için mikrodalga sensörü, Konveyör bantlarına, vidalı besleyiciye veya haznelere…

Kuru dökme katılarda sürekli nem ölçümü için sensör Konveyör bantlarına, vidalı besleyiciye veya haznelere sürekli nem ölçümü…

Akış algılama ve proses sıcaklığı ölçümü ile kuru dökme katılarda sürekli nem ölçümü için mikrodalga sensörüdür. Konveyör…

Trend izleme ile malzeme akışlarının temassız izlenmesi için mikrodalga sensörü

Akış var /Akış yok bilgisi olmadan malzeme akışı izleme ve ek "tıkanma tespiti" veya” malzeme akışı kesintisi " fonksiyonu…

Malzeme akışının temassız izlenmesi ve malzeme tıkanıklığının tespiti için mikrodalga sensörüdür. Sistem, Doppler etkisi…

İnce boru hatları üzerinden taşınan kalıntıların akışını izlemek için özel olarak geliştirilmiş bir sensördür. Sensör dış…

Yüksek basınçlı yoğun fazlı taşımada toz veya granüllerin sürekli akış ölçümü için kullanılır. Pnömatik yoğun faz taşıma…

Yoğun akışlı taşıma ve yüksek verim seviyelerinde sürekli katı kütle akış ölçümü sağlar. Pnömatik yoğun faz taşıma sırasında…

Hava kaymalarındaki malzeme akışının temassız izlenmesi için mikrodalga sensörüdür. 4. 20mA çıkış ile düzgün sonuçlar verir.

Baca gazı arıtımında ve çok düşük malzeme konsantrasyonuna sahip taşıma hatlarında reaktifin kontrolü ve düzenlenmesi için…

Serbest düşme ve pnömatik taşımada her türlü malzeme tozu, çevresel toz ve granüllerin sürekli kütle akış ölçümünü yapan…

Kuru dökme katıların yüksek kütle artış hızlarının temassız ve bakım gerektirmeyen ölçümünü yapan cihazdır. Elektromanyetik…

The Cairsens sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli…

The Cairsens sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli…

The Cairsens sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli…

Cairsens© sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli sensörler,…

Cairsens sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir, spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli sensörler,…

Cairsens© sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli sensörler,…

Cairsens© sensörü, referans yöntemleriyle karşılaştırılabilir spesifik kirletici ölçümüne izin verir. Yüksek kaliteli sensörler,…

Partikül Madde (PM) izleme için son nesil Cairsens mikro sensörleri, ortam havasındaki nemden herhangi bir etki yaratmadan…

Gaz ve toz kontrol emisyon sistemlerine bağlandığında Yığın hızı, hacimsel akış ve kirletici kütle salınım hesaplamalarını…

Gaz ve toz sürekli emisyon izleme cihazlarına bağlandığında yığın hızı, hacimsel akış ve kirletici kütle salınımları hesaplamaları…

Egzoz gazı kanallarındaki (baca ve baca boruları) gaz hızı, sıcaklık ve basıncın sürekli ölçümü için Mikro-Venturi teknolojisi…

Doymuş nemli gaz akışlarındaki partiküllerin ekstraktif örneklemesi ve ölçümü için US EPA PS11 özellikli ProScatter partikül…

Herhangi bir partikül ölçümü için için elde edilebilecek en düşük değer olan 0 – 7,5 mg/m3 dahil olmak üzere 3 QAL sertifikalı…

US EPA PS11 uyumlu cihaz, endüstriyel proseslerden kaynaklanan düşük toz konsantrasyonları için yüksek kaliteli emisyon…

TÜV QAL1 ve MCERTS onaylı bağımsız veya ağ bağlantılı sistem seçeneği endüstriyel proseslerden kaynaklanan toz konsantrasyonları…

Kuru endüstriyel proseslerden kaynaklanan düşük toz konsantrasyonları için yüksek kaliteli emisyon ölçümü sağlayan bağımsız…

MCERTS EN 15859 filtre tozu onaylı partikül izleme sistemi, torbalar ve kartuş filtreleri de dahil olmak üzere kuru endüstriyel…

Cihaz, TÜV onaylı torbalar ve kartuş filtreleri de dahil olmak üzere kuru endüstriyel proseslerden düşük toz konsantrasyonu…

TÜV onaylı cihaz, torbalar ve elektrostatik çöktürücüler dahil olmak üzere büyük kuru endüstriyel işlemlerden kaynaklanan…

QAL1 onaylı, yanma yığınlarından opaklık izleme için US EPA PS-1 gereksinimlerini karşılayan partikül sürekli emisyon izleme…

Cihaz, EN 15267'ye göre TÜV uygunluk test şemasına uymak ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda toz konsantrasyonlarını…

QAL1 onaylı, torba ve kartuş filtreleri içermek üzere kuru endüstriyel işlemlerden düşük toz konstantrasyonları için yüksek…

QAL1 onaylı, doymuş ıslak gaz akışlarındaki partiküllerin ekstraktif örneklemesi ve ölçümü için ProScatterTM teknolojisidir.…

Havadaki ve diğer gazlardaki Hg konsantrasyonunu sürekli olarak ölçer. Laboratuar uygulamaları için kullanılıır ve cıva…

Foto-iyonizasyon dedektörü (PID) ile birleştirilmiş gaz kramatografisi yöntemi kullanılarak 0-1000 µg/m3 aralığındaki benzen,…

MIR 9000P, eko-tasarımlı, IoT ve yerleşik zeka sergileyen yeni nesil portatif gaz analizörü. Aynı anda 8 gazı (NOx, SO2,…

Emisyon veya proses gazı izleme için eko tasarımlı, ultra kompakt online gaz analizörü. Baca gazı kükürt giderme (FGD) /…

TDL (Tunable Diode Laser) prensipli, NH3 & H2O, HCl & H2O, HF'nin parametrelerinin ölçümü için in-situ tip gaz analizörü.…

Standart Referans Yöntemi kullanılarak 0-10.000 μg / m3 aralığında PM10, PM2.5 ve PM1 toz konsantrasyonu ölçümü. QAL 1 sertifikalı…

MIR 9000 CLD, düşük ila ultra düşük konsantrasyon NOx ölçümü için en seçici yöntem olan kimyasal ışıma algılama prensibini…

Graphite52M, EN 14181 ve EN15267-3'e göre QAL1 sertifikasına sahip toplam hidrokarbon analizörüdür. Taşınabilir versiyonu…

Performansı kanıtlanmış MIR 9000 analizörü ve yerleşik SEC örnekleme sistemine dayalı, çoklu gaz ölçümleri için eksiksiz…

HCl, HF, NO, NO2, N2O, SO2, CO, CH4, TOC, CO2 ve O2 dahil çok parametre gaz ölçümleri için mükemmel performans sunar. Azot…

PID ve FID detektörlü gaz kromatografisi (GC). Benzen ölçümü için EN 14662-3 standardına göre QAL1 onaylı VOC monitörü.…

HC51M, alev iyonizasyon dedektörü (FID) kullanarak, 0-1000 ppm aralığında ortam havasında hidrokarbon (THC, CH4, nmHC) ölçer.…

AF22e, ortam havasındaki SO2 konsantrasyonlarının ölçülmesi için standart yöntem olan UV floresan (EN14212) temelli çalışan…

0-50 ppm aralığında CO ölçümleri için NDIR metodlu Karbon Monoksit Analizörü. Opsiyonel CO2 ölçümü. CO12e analizörü, TÜV…

0-500 ppb veya 0-10 ppm aralığında doğru, kararlı ve tekrarlanabilir O3 ölçümleri sağlayan LED bazlı UV Fotometrik Ozon…

Başlıca Haberler


Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi

Firmamız, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi'ne ait 33 adet hava kalitesi…"

Karabük Demir Çelik Fabrikası Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu

Firmamız, 2012 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikası'na ait 2 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulumunu gerçekleştirmiştir."

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi

Firmamız, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi'ne ait 46 adet hava kalitesi…"