Yükleniyor

Ürünler


Gaz ve toz kontrol emisyon sistemlerine bağlandığında Yığın hızı, hacimsel akış ve kirletici kütle salınım hesaplamalarını…

Gaz ve toz sürekli emisyon izleme cihazlarına bağlandığında yığın hızı, hacimsel akış ve kirletici kütle salınımları hesaplamaları…

Egzoz gazı kanallarındaki (baca ve baca boruları) gaz hızı, sıcaklık ve basıncın sürekli ölçümü için Mikro-Venturi teknolojisi…

Doymuş nemli gaz akışlarındaki partiküllerin ekstraktif örneklemesi ve ölçümü için US EPA PS11 özellikli ProScatter partikül…

Herhangi bir partikül ölçümü için için elde edilebilecek en düşük değer olan 0 – 7,5 mg/m3 dahil olmak üzere 3 QAL sertifikalı…

US EPA PS11 uyumlu cihaz, endüstriyel proseslerden kaynaklanan düşük toz konsantrasyonları için yüksek kaliteli emisyon…