Yükleniyor

Ürünler


MIR 9000P, eko-tasarımlı, IoT ve yerleşik zeka sergileyen yeni nesil portatif gaz analizörü. Aynı anda 8 gazı (NOx, SO2,…

Emisyon veya proses gazı izleme için eko tasarımlı, ultra kompakt online gaz analizörü. Baca gazı kükürt giderme (FGD) /…

TDL (Tunable Diode Laser) prensipli, NH3 & H2O, HCl & H2O, HF'nin parametrelerinin ölçümü için in-situ tip gaz analizörü.…