Yükleniyor

Ürünler


PM2.5 ve PM10'un eşzamanlı ölçümü için EN 16450 onaylı ince toz ölçüm cihazı

Cihaz, tüm toz türlerini algılayarak filtre hasarlarının anında tespitini yapar. Temiz gaz ve toz kanallarında kullanılabilir.…

Kontrolör tabanlı filtre arıza dedektörüdür. Torbalarda ve kartuş filtrelerde filtre ortamı bozulmasına ilişkin uyarılar…

Cihaz, filtre hasarlarının anında tespitini yapar. Tüm tahliye gazı ve toz kanallarında kullanılabilir. Tüm toz türlerini…

Cihaz, büyük çaplar dahil, her türlü hava kanalında sürekli toz ölçümü yapar. Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygundur. Bir…

Torbalardan, kartuş filtrelerden, siklonlardan vb. sonra filtre emisyonlarının (%0-100) izlenmesine uygun bağımsız TÜV onaylı…