Yükleniyor

Ürünler


0-1 ppm veya 0-10 ppm aralığında NO, NO2 ve NOx parametrelerinin ölçümü için üstün performans sunan CLD tabanlı gaz monitörü.…

Standart Referans Yöntemi kullanılarak 0-10.000 μg / m3 aralığında PM10, PM2.5 ve PM1 toz konsantrasyonu ölçümü. QAL 1 sertifikalı…

TDL (Tunable Diode Laser) prensipli, NH3 & H2O, HCl & H2O, HF'nin parametrelerinin ölçümü için in-situ tip gaz analizörü.…

Emisyon veya proses gazı izleme için eko tasarımlı, ultra kompakt online gaz analizörü. Baca gazı kükürt giderme (FGD) /…

MIR 9000P, eko-tasarımlı, IoT ve yerleşik zeka sergileyen yeni nesil portatif gaz analizörü. Aynı anda 8 gazı (NOx, SO2,…

AF22e, ortam havasındaki SO2 konsantrasyonlarının ölçülmesi için standart yöntem olan UV floresan (EN14212) temelli çalışan…