Yükleniyor

Ürünler


Gaz ve toz kontrol emisyon sistemlerine bağlandığında Yığın hızı, hacimsel akış ve kirletici kütle salınım hesaplamalarını…

Gaz ve toz sürekli emisyon izleme cihazlarına bağlandığında yığın hızı, hacimsel akış ve kirletici kütle salınımları hesaplamaları…

Egzoz gazı kanallarındaki (baca ve baca boruları) gaz hızı, sıcaklık ve basıncın sürekli ölçümü için Mikro-Venturi teknolojisi…