Yükleniyor

Ürünler


Yoğun akışlı taşıma ve yüksek verim seviyelerinde sürekli katı kütle akış ölçümü sağlar. Pnömatik yoğun faz taşıma sırasında…

Hava kaymalarındaki malzeme akışının temassız izlenmesi için mikrodalga sensörüdür. 4. 20mA çıkış ile düzgün sonuçlar verir.

Baca gazı arıtımında ve çok düşük malzeme konsantrasyonuna sahip taşıma hatlarında reaktifin kontrolü ve düzenlenmesi için…

Serbest düşme ve pnömatik taşımada her türlü malzeme tozu, çevresel toz ve granüllerin sürekli kütle akış ölçümünü yapan…

Kuru dökme katıların yüksek kütle artış hızlarının temassız ve bakım gerektirmeyen ölçümünü yapan cihazdır. Elektromanyetik…