Yükleniyor

Ürünler


Cihaz, büyük çaplar dahil, her türlü hava kanalında sürekli toz ölçümü yapar. Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygundur. Bir…

Torbalardan, kartuş filtrelerden, siklonlardan vb. sonra filtre emisyonlarının (%0-100) izlenmesine uygun bağımsız TÜV onaylı…

Torbalar, kartuş filtreler, siklonlar vb. sonrası filtre emisyonlarının ölçümüne uygun bağımsız TÜV onaylı filtre tozu monitörüdür.

Torbalardan, kartuş filtrelerinden, siklonlardan vb.sonra filtre emisyonlarını izlemek için tek başına filtre toz kaçağı…

Özellikle kumaş filtre tipi toz toplayıcılarda (torbalarda) kullanım için uygundur. Hatalı torba ortamlarından kaynaklanan…

Cihaz, çalışma ortamlarındaki toz konsantrasyonlarının güvenli bir şekilde izlenmesini sağlar. İş yerini tehlikeye atabilecek…