Yükleniyor

Ürünler


Malzeme akışının temassız izlenmesi ve malzeme tıkanıklığının tespiti için mikrodalga sensörüdür. Sistem, Doppler etkisi…

İnce boru hatları üzerinden taşınan kalıntıların akışını izlemek için özel olarak geliştirilmiş bir sensördür. Sensör dış…

Yüksek basınçlı yoğun fazlı taşımada toz veya granüllerin sürekli akış ölçümü için kullanılır. Pnömatik yoğun faz taşıma…

Yoğun akışlı taşıma ve yüksek verim seviyelerinde sürekli katı kütle akış ölçümü sağlar. Pnömatik yoğun faz taşıma sırasında…

Hava kaymalarındaki malzeme akışının temassız izlenmesi için mikrodalga sensörüdür. 4. 20mA çıkış ile düzgün sonuçlar verir.

Baca gazı arıtımında ve çok düşük malzeme konsantrasyonuna sahip taşıma hatlarında reaktifin kontrolü ve düzenlenmesi için…